Gemeente Info 10 april

Geen raadsvergadering op 15 april

De raadsvergadering van maandag 15 april komt te vervallen. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Praat mee over de bereikbaarheid van Ameland

Hoe houden we Ameland bereikbaar in de toekomst? Dat is een belangrijke vraag voor bestuurders, voor Rijkswaterstaat en vooral voor de Amelanders zelf. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Ameland ontwikkelen samen een visie op de bereikbaarheid van het eiland op de lange termijn. We willen een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal. Input van u, de belangrijkste gebruikers van de huidige veerverbinding, is daarbij onmisbaar. Op dinsdag 16 april om 19.30 uur kunt u meepraten tijdens de bijeenkomst over de bereikbaarheid van Ameland. De bijeenkomst vindt plaats in de BWS in Nes. U bent van harte welkom!

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 10 april 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.