Gemeente Info 1 juli 2020

Openbare raadscommissievergadering op 6 juli

Op maandag 6 juli is er om 19.30 uur een openbare raadscommissievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Om anderhalve meter afstand tussen de raadsleden en de collegeleden te kunnen hanteren, is er geen publieke tribune in de raadzaal. In de hal van het gemeentehuis is er ruimte voor publiek om de vergadering te volgen. Wilt u de vergadering vanuit de hal bijwonen? Dan verzoeken wij u om u vooraf aan te melden bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Agenda en vergaderstukken 6 juli 2020

Gemeente Info 1 juli 2020

De Gemeente Info van 1 juli 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.