Gemeente Info 1 februari 2017

Raadscommissievergadering en extra raadsvergadering

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 6 februari 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 6 februari 2017

Ook is er een extra raadsvergadering uitgeroepen. Deze openbare raadsvergadering vindt plaats aansluitend aan de raadscommissievergadering op maandag 6 februari in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. U bent van harte welkom. De agenda en vergaderstukken kunt u vanaf donderdag 2 februari raadplegen.

Herinrichting veerdam Ameland

In de periode van eind januari tot en met april wordt de veerdam in Nes heringericht. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Ameland uitgevoerd en bestaan onder andere uit het asfalteren van de toegangsweg, herstraten en opnieuw inrichten van het parkeerterrein, aanleggen van een voet- en fietspad, aanleggen van busperrons en het aanleggen van een taxistandplaats. We verzoeken u ter plaatse de aanwijzingen op de borden te volgen. Informatie over de actuele situatie vindt u op onze website: Herinrichting veerdam Nes

Informatiebijeenkomst dorpscentrum Nes

Na Hollum, Ballum en Buren is het centrum van Nes nu toe aan een opfrissing. Met het plan ┬┤Revitalisatie omgevingskwaliteit dorpscentrum Nes Ameland┬┤ willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum van Nes behouden en vergroten, met behulp van een duurzame en aantrekkelijke inrichting die voor iedere gewenste doelgroep toegankelijk en bruikbaar is. De inbreng van inwoners, ondernemers, dorpsbelang, verenigingen en andere betrokkenen is van groot belang om tot een goed plan voor de revitalisatie van het dorpscentrum van Nes te komen. Graag wisselen we met u hierover van gedachten tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 15 februari om 20.00 uur in de Burgemeester Walda School in Nes. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Gemeente Info in de bijlage

De Gemeente Info van 1 februari 2017 vindt u in de bijlage.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader