Gemeente Info 1 april 2020

Raadscommissievergadering 6 april en raadsvergadering 20 april

De raadscommissievergadering van maandag 6 april komt te vervallen. De raadsvergadering van maandag 20 april gaat vooralsnog door; met beperkende maatregelen en zonder publiek. Wij verzoeken u onze website te raadplegen voor de actuele stand van zaken met betrekking tot deze raadsvergadering. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Videoboodschap van de burgemeester aan Amelanders

Burgemeester Leo Pieter Stoel complimenteert de Amelanders met hun saamhorigheid. Ook roept de burgemeester in een videoboodschap op om elkaar zoveel mogelijk te helpen. U kunt het filmpje, van 27 maart 2020, bekijken op onze website.

Hulp voor ondernemers met financiële problemen

Net geïnvesteerd in nieuwe inventaris en nu ineens geen klanten? Een verbouwing gefinancierd op basis van verhuurinkomsten die nu plotseling wegvallen? Voor veel ondernemers op Ameland komen de coronamaatregelen van de Rijksoverheid hard aan. Het Rijk, de banken en de gemeente kunnen in veel gevallen helpen. Veel bedrijven liggen de komende tijd stil of bijna stil. Terwijl de komende weken juist het seizoen zou beginnen. Ondernemers die hierdoor in financiële problemen dreigen te komen, kunnen in veel gevallen geholpen worden. Voor bedrijven met personeel is er een ww-regeling, maar ook voor zzp’ers en voor ondernemers met aflossingsproblemen zijn er regelingen. Veel banken versoepelen tijdelijk hun voorwaarden. Informatie hierover is bij elkaar gebracht bij Informatie en hulp voor ondernemers.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 1 april 2020 is bijgevoegd.
 

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar Coronavirus en het nieuwsoverzicht.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.