aangepaste datum Uitnodiging en agenda Raadscommissievergadering van maandag 9 maart 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 9 maart 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland  (deze vergadering is verplaatst van 2 maart naar 9 maart)

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje komt te vervallen
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 3 februari 2020
06. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Recreatieterrein Nes-Buren
07. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen bedenkingen ambulancepost Reeweg 1c te Nes
08. Voorstel inzake locatie nieuwbouw ouderenzorg (onder voorbehoud / na zending)
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.