Zomerreces gemeenteraad

De gemeenteraad is met reces van 20 juli tot en met 26 augustus. De raad wenst u een goede zomer toe. We zien u graag bij aanvang van het nieuwe vergaderseizoen. De eerstvolgende raadscommissievergadering is gepland op 6 september.

Meer informatie over de vergaderingen van de raad vindt u in het raadsinformatiesysteem.