Wijziging uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 september 2021 de uitgifteregels voor woningbouwkavels en koopwoningen gewijzigd vastgesteld. Als gevolg van deze wijziging worden kavels en koopwoningen die na een uitgifteronde niet zijn uitgegeven of weer zijn vrijgekomen, niet langer uitgegeven aan belangstellenden zonder economische of langdurig maatschappelijke binding. De gewijzigde uitgifteregels kunt u inzien op www.ameland.nl/wonen.

Naar aanleiding van deze wijziging in het beleid heeft het college eveneens besloten om de uitgifte van drie woningbouwkavels (19-21) aan de Smitteweg te Ballum in te trekken. Deze woningbouwkavels worden naar verwachting opnieuw uitgegeven in 2022.

Het college heeft op 28 september 2021 de Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland gewijzigd vastgesteld. Door deze wijziging hebben kopers van een kavel langer de tijd om de financiering te regelen en de woning te bouwen. De gewijzigde uitgifteregels kunt u inzien op www.ameland.nl/wonen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.