Waddenburgemeesters uiten zorgen over containervervoer

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

De burgemeesters van de Nederlandse Waddeneilanden maken zich al lange tijd ernstige zorgen over het schijnbare gemak waarop containers van boord van schepen kunnen slaan, met alle gevolgen voor mens en milieu van dien. Zij dringen er nu met een brandbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan om op korte termijn vier aanpassingen door te voeren die de veiligheid op het verladen en transporteren van zeecontainers op de Noordzee bevorderen.

Het gaat om de volgende maatregelen, die volgens de burgemeesters direct te realiseren zijn:

  1. Adequater toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers;
  2. Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien van een GPS-marker, waarmee de containers ook onder water te lokaliseren zijn;
  3. Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien van chips, waarmee aan de buitenkant van de zeecontainer af te lezen is, welke inhoud de container bevat en of deze gevaarlijke/giftige stoffen bevat;
  4. Toezicht op de keuze die door de kapitein van het schip wordt gemaakt met betrekking tot de te volgen route boven de Waddeneilanden en het Waddengebied.

Daarnaast stellen de burgemeesters voor bij calamiteiten zoals de huidige met de containers van de MSC Zoƫ dezelfde aanpak en bijbehorende verantwoordelijkheden te hanteren als bij een olieramp.

Morgen (donderdag 10 januari) brengt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan Terschelling. Burgemeester Wassink zal haar dan persoonlijk de brief overhandigen.