Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2020 vastgesteld. Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging ‘abonnementstarief’ van kracht. Op basis van het ‘abonnementstarief’ kan de gemeente maximaal €19,- per maand aan eigen bijdrage vragen. Door deze wetswijziging vallen ook algemene voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie onder het ‘abonnementstarief’. In de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2020 heeft de gemeente Ameland de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden aangewezen als voorziening waarop het abonnementstarief van toepassing is. De eigen bijdrage is dan niet langer inkomensafhankelijk en zal vanaf 2020 voor iedereen maximaal €19,- per maand zijn.

De Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ameland 2020 treedt in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ameland 2016. De nieuwe verordening ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de verordening ook vinden op www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer (0519) 555 555.