Verkoop kluswoning Klaas Goumaweg 10 Nes

Dit item is verlopen op 21-11-2020.

De gemeente Ameland heeft een kluswoning ter beschikking voor verkoop. De woning ligt aan de Klaas Goumaweg 10 te Nes op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nes Ameland, sectie A, nummer 4355 deels. Het perceel heeft een oppervlakte van 310m2. De woning (energielabel B) is gebouwd in 1964 en heeft een bruto inhoud van 401m2. De verkoopprijs is € 170.000,- kosten koper. Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’.

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met 20 november 2020 inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of door te mailen naar info@ameland.nl met de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters;
  • Geboortedatum;
  • Adres en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Samenstelling huishouden;
  • Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning, inwonend bij ouders of familie etc.) (controleerbaar);
  • De economische binding (voeg document toe waaruit dit blijkt);
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente Ameland is aangekocht;
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen 5 jaar een woning in eigen bezit is geweest.

De kosten voor inschrijving bedragen €50,-. Na inschrijving is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die we na 20 november 2020 ontvangen, worden niet meegenomen. Let op: de inschrijving is gesloten.

Dit aanbod wordt gedaan onder het voorbehoud dat de grond in eigendom van de gemeente Ameland is verkregen.

Wilt u meer weten over de verkoop van deze woning? Kijk dan bij 'Ameland Bouwt' op www.ameland.nl/wonen of neem contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Tekeningen Klaas Goumaweg 10 in Nes: