Verkoop bouwkavels Foppedunenweg Buren

Dit item is verlopen op 11-07-2020.

De gemeente Ameland heeft twee bouwkavels ter beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Foppedunenweg in Buren op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie D, nummer 305 deels. Perceel 1 heeft een oppervlakte van 641 m2 en perceel 2 een oppervlakte van 559 m2. De verkoopprijzen zijn respectievelijk €137.815,- en €120.185,- exclusief btw, kosten koper.

Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’ en voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’. Voor de bouwmogelijkheden kunt u het wijzigingsplan Buren, Foppedunenweg-Duinlandsweg, vastgesteld op 30 juli 2019 raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met 10 juli 2020 voor één of voor beide kavels inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of door te mailen naar info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters;
  • Geboortedatum;
  • Adres en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Samenstelling huishouden;
  • Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning, inwonend bij ouders en/of familie, etc.) (controleerbaar);
  • De economische binding (controleerbaar);
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen tien jaar een woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente Ameland is aangekocht;
  • Voorkeur voor een kavel.

De kosten voor inschrijving bedragen €50,- exclusief btw. Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die we na 10 juli 2020 ontvangen, worden niet meegenomen.

Wilt u meer weten over de verkoop van deze bouwkavels? Dan kunt u contact opnemen met Patty de Jong via telefoonnummer (0519) 555 555.

Perceel 1 en 2

In bijgevoegde afbeelding kunt u de woningbouwkavels bekijken. Dit betreft een andere versie dan de afbeelding op de Gemeente Info van 24 juni. Onderstaande is de juiste.