Verkoop bedrijfspand Achterdijken 72 te Nes

Dit item is verlopen op 29-01-2022.

De gemeente Ameland heeft een bedrijfspand ter beschikking voor verkoop. Het gaat om de voormalige ‘WSW-loods’, gelegen aan de Achterdijken 72 te Nes. Het betreft een bedrijfshal met kantoor en kantine en een vrijstaande kapschuur gelegen op een perceel van ca. 1.500 m2. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie A, nummer 4698 (deels). De verkoopprijs is €345.000 exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper.

Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels Bedrijfspand Achterdijken 72 te Nes’, vastgesteld door het college op 16 november 2021. De uitgifteregels vindt u in de bijlage. Voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden verkoop bouwkavel of bedrijfspand bedrijventerrein gemeente Ameland‘, vastgesteld door het college op 16 november 2021.

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of door een e-mail te sturen aan info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters;
  • Adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Naam bedrijf, stichting of vereniging, inclusief bewijs van inschrijving of statuten;
  • De binding met Ameland inclusief tijdsduur (controleerbaar);
  • Antwoord op de vraag of de afgelopen vijf jaar een bouwkavel op het bedrijventerrein of bedrijfspand van de gemeente Ameland is aangekocht;
  • Antwoord op de vraag of u, dan wel uw bedrijf, stichting of vereniging, reeds een bedrijfsgebouw in eigendom heeft.(Onder bedrijfsgebouw wordt verstaan datgeen in artikel 1 (begrippen) van bestemmingsplan Nes is bepaald: “bedrijfsgebouw = een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf”.)
  • Antwoord op de vraag of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot bezichtiging.

Op woensdag 12 januari 2022 is er de mogelijkheid het pand te bezichtigen voor belangstellenden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. Inschrijven kan tot 28 januari 2022. Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats. Delnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patty de Jong via telefoonnummer (0519) 555 555.