Verkeersbesluit venstertijden vrachtverkeer centrum Nes

Dit item is verlopen op 30-09-2021.
Zone venstertijden Nes

Het centrum van Nes is een druk bezochte plek. De laatste jaren krijgt de gemeente Ameland steeds vaker klachten en opmerkingen over de bevoorrading in het centrum van Nes. Met name in de middaguren wordt het centrum druk bezocht en zorgt de aanwezigheid van een vrachtwagen al snel voor overlast en onveilige situaties.

Het college van burgemeester en wethouders wil onveilige situaties voorkomen en overlast beperken en heeft besloten om venstertijden in te voeren voor het laden en lossen. Deze venstertijden gelden in het centrum van Nes tussen 06.00 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden geldt een verbod voor vrachtwagens. Het beoogde effect van dit verkeersbesluit is een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners en bezoekers van het centrum van Nes.

In het centrum van Nes zijn zeven verkeersborden ‘gesloten voor vrachtauto’s’ en zeven onderborden ‘laden en lossen toegestaan tussen 06.00 uur en 12.00 uur’ geplaatst. Als u het niet eens bent met dit verkeersbesluit, kunt u een bezwaarschrift indienen