Vaststelling Strandnota Ameland

Dit item is verlopen op 28-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Ameland maken bekend dat op 31 oktober 2016 de Strandnota Ameland is vastgesteld door de gemeenteraad. De Strandnota bevat de hoofdlijnen voor het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid voor het Amelander strand.

De Strandnota heeft de optimaal gewenste mate van bebouwing en gebruik, gekoppeld aan bebouwing, van het strand vastgelegd in uitgangspunten voor het toekomstige beleid en het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Wilt u meer weten over de beleidsnotitie? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.