Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart

Dit item is verlopen op 16-03-2017.
Stemmen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Nederlanders met kiesrecht mogen elke vier jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Op woensdag 15 maart kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs tussen 7.30 uur en 21.00 uur uw stem uitbrengen. Op Ameland kunt u terecht bij de volgende stembureaus:

  • De Stelp,  Hidde Dirks Katstraat 4 in Hollum
  • Gemeentehuis, Jelmeraweg 1 in Ballum
  • Jaap Klaassen Hal, Schoolstraat 6 in Nes
  • Dorpshuis ’t Wantij, Binnenweg 15 in Buren
Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs

Uiterlijk woensdag 1 maart ontvangt u een persoonlijke stempas en een kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen.

Uw stempas neemt u mee naar het stembureau. Ook een identiteitsbewijs neemt u mee. U moet zich bij het stembureau altijd identificeren met een identiteitsbewijs. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan vijf jaar geleden verlopen is. Wilt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Denk er dan om dat u dit tijdig bij de gemeente doet. Meestal kunt u uw identiteitsbewijs na vijf werkdagen ophalen, soms duurt het langer.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u uiterlijk vrijdag 10 maart schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Mondeling kunt u een kiezerspas aanvragen tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de gemeente.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart zijn ontvangen. Het mondeling verzoek moet uiterlijk dinsdag 14 maart voor 12.00 uur zijn gedaan.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. Bijvoorbeeld als u ziek bent of op vakantie in het buitenland. U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zij eigen identiteitsbewijs, laten zien bij het stembureau.

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen via een formulier. U en degene die uw stem gaat uitbrengen, moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart indienen. Een mondeling verzoek kunt u persoonlijk in het gemeentehuis doen tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdens Tweede Kamer Verkiezingen in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en staat u bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan kunt u een registratieverzoek indienen of een volmacht aanvragen.