Twee wethouders geïnstalleerd

Dit item is verlopen op 30-04-2020.
wethouders

Ameland heeft weer een voltallig college. In een extra raadsvergadering benoemde de gemeenteraad van Ameland op maandag 9 maart de heren Theo Faber en Piet IJnsen tot wethouders van de gemeente Ameland.

In dezelfde vergadering had procesbegeleider Jan Wibiër eerst een toelichting gegeven op het proces dat leidde tot de nieuwe coalitie. Daarna werden de geloofsbrieven van de beide wethouderskandidaten onderzocht, werden zij benoembaar bevonden en werd over hun benoeming gestemd. Er waren geen tegenstemmen en slechts één blanco stem. Vervolgens vond de benoeming plaats. Beide wethouders waren al eerder in deze functie actief op Ameland.