Toelage voor uitwonende studenten

Ouders of verzorgers van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

Bij een jaarinkomen lager dan € 38.074,46 Onderkant formulierontvangt u de maximale toelage van maximaal € 172,34 per maand. Bij een hoger inkomen neemt de tegemoetkoming af. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Dien dan toch een aanvraag in.

Aanvragen toelage

Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2022/2023 kunt u tot 1 maart 2023 bij de gemeente indienen via het aanvraagformulier. Lever bij uw aanvraagformulier de volgende bijlagen aan:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het kalenderjaar 2020 waaruit uw verzamelinkomen blijkt (op te vragen via www.belastingdienst.nl).

Vraag toelage aan