Toelage uitwonende studenten aanvragen voor schooljaar 2019/2020

Dit item is verlopen op 25-09-2019.

Ouders of verzorgers van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal  € 157,93 per maand. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

Bij een inkomen lager dan € 35.318,33 ontvangt u de maximale toelage. Is uw iets inkomen hoger dan dit bedrag? Dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dan raden wij u aan om toch een aanvraag in te dienen.

Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2019/2020 moet vóór 1 maart 2020 bij de gemeente Ameland binnen zijn. Lever bij het aanvraagformulier de volgende bijlagen in:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een kopie van de belastingdienst voor het kindgebonden budget van het kalenderjaar 2017 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen. U krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.