Tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen 2019

Dit item is verlopen op 29-07-2020.

Inwoners van de gemeente Ameland kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de (algemene) meerkosten in verband met beperkingen of chronische problemen. Denk hierbij aan extra gemaakte kosten vanwege uw chronische ziekte of beperking, die niet op een andere manier zijn vergoed, bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar. Zoals extra veel wasgoed, dieetkosten, medicijnen die niet worden vergoed of hoge stookkosten omdat uw huis extra verwarmd moet worden.

Bent u inwoner van Ameland met een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm met een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van €200,- op jaarbasis. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bovenstaande tegemoetkoming is voor:

  • Gehuwden/samenwonenden: €1.999,40 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • Alleenstaanden of alleenstaande ouders: €1.399,58 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • Gehuwden/samenwonenden vanaf pensioengerechtigde leeftijd: €2.120,58 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf pensioengerechtigde leeftijd: €1.564,42 netto per maand exclusief vakantiegeld.


    Op dit moment verwerken wij aanvragen voor de tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen over het jaar 2019. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming? Dan kunt u een aanvraag indienen. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal. Wilt u liever op papier een aanvraag indienen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via (0519) 555 555.