Tegemoetkoming kosten dagelijks vervoer Nes-Holwerd

Leerlingen die dagelijks tussen Holwerd en Ameland reizen kunnen een vergoeding aanvragen voor de reiskosten. De vergoeding geldt voor leerlingen die zijn ingeschreven op een school aan de vaste wal in klas 4 of 5 havo of 4, 5 of 6 vwo. Ouders van deze leerlingen kunnen per schooljaar een vergoeding voor kosten van de sneldienst krijgen. De regeling is inkomensafhankelijk:

  • inkomen € 0 - € 40.000,-: max. vergoeding € 1.296,64
  • inkomen € 40.000 - € 45.000,-: max. vergoeding € 1.038,32
  • inkomen € 45.000 - € 50.000,-: max. vergoeding € 780,01
  • inkomen € 50.000 - € 55.000,-: max. vergoeding € 521,69
  • inkomen € 55.000 - € 60.000,-: max. vergoeding € 263,38
  • inkomen € 60.000 en verder: max. vergoeding € 0,- 

We hebben de volgende bijlagen nodig om uw aanvraag te verwerken:

  • Verklaring van de school waaruit blijkt bij welke school en in welke klas de leerling, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven;
  • Gegevens waaruit de vastgestelde hoogte van het verzamelinkomen van (beide) ouders van de leerling blijkt, in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar. (voor schooljaar 2022-2023 vragen wij de inkomensgegevens van 2020).

U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de reiskosten voor het schooljaar 2022-2023 indienen. U vult hiervoor het digitale aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten dagelijks vervoer Nes-Holwerd in. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.