Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli 2020 de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020 vastgesteld. Op grond van deze regeling kan een subsidie worden verstrekt aan de aanbieders van peuteropvang met voorschoolse educatie in de gemeente Ameland. De subsidie is bestemd voor de organisatie van de toegang tot en kwaliteit van de peuteropvang inclusief voorschoolse educatie conform de aangescherpte (kwaliteits)criteria. De Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020 treedt in werking op 23 juli 2020. De ‘Nadere regels subsidie Peuteropvang Ameland 2018’ komen hiermee te vervallen.

U vindt de nieuwe subsidieregeling op www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.