Subsidie aanvragen bij het IMF

Dit item is verlopen op 13-05-2022.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp of op het eiland te verbeteren? Dan kunt u van maandag 11 april tot en met donderdag 12 mei subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Er is € 1.300.000,- beschikbaar voor heel Fryslân. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwerk Waddeneilanden: eilanden@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 58 12. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/imf.