Strandbewakingsposten te koop

Dit item is verlopen op 02-04-2021.

Afgelopen jaar zijn de strandbewakingsposten van Nes en Buren vervangen en zijn de oude posten hierdoor vrijgekomen. Deze bestaan uit twee losse onderdelen, waarbij het onderste deel beschikt over een aantal toiletten, een badkamer met invalidentoilet en een overige ruimte en het bovenste deel over een balkon, een keuken / zitgedeelte en een overige ruimte. De constructie van het onderste deel laat het niet meer toe om de units op elkaar te plaatsen. De onderste gedeelten hebben we dit jaar (mede) in het kader van Covid-19 jaar nodig, maar de bovenste gedeelten zijn over. We willen ze niet afvoeren voordat we geïnteresseerden de mogelijkheid hebben gegeven om hier een bod op uit te brengen. Belangstellenden kunnen voor 2 april 2021 een bod uitbrengen, waarna de koop aan de twee hoogste bieders wordt gegund. De verwachting is dat het college de gunning vaststelt op 13 april 2021 en de hoogste bieders krijgen daarna bericht.

Aan deze verkoop van deze bovenste gedeelten (hierna post) zijn onder andere de onderstaande voorwaarden verbonden:

  • De posten worden verkocht in de staat en toestand waarin het zich nu bevindt, zonder enig verhaal op de gemeente. De post is vanaf de datum van koop geheel voor rekening en risico van de koper;
  • De minimale inschrijvingsprijs is € 200,-;
  • Het kan zijn dat er voor het plaatsen van de post een omgevingsvergunning nodig is, deze vergunning dient dan eerst te zijn verleend, alvorens de post kan worden geplaatst;
  • De post moet qua uiterlijk veranderd worden (met hout of verf) zodat er geen verwarring ontstaat met de huidige strandbewakingsposten;
  • De post moet zelf opgehaald worden.

Op donderdag 25 maart kunnen de posten worden bekeken van 13.00 tot 16.00 uur bij de gemeentewerf in de Ballumerbocht.

Hieronder treft u een aantal bijlagen aan, waaronder het inschrijfformulier. Dit formulier bestaat uit drie delen. Wanneer u een bod wilt doen op één van de twee strandposten, dan dient u formulier A in te vullen en op te sturen naar de gemeente Ameland, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. U kunt het ook afgeven bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Ballum. Ook hier zult u zich moeten identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Het formulier kan tot 2 april 2021 worden ingediend.