Sectorenoverleg Toerisme

Op maandag 18 juli jongstleden heeft het eerste sectorenoverleg toerisme plaatsgevonden op het gemeentehuis. Dit overleg komt voort uit het ‘corona afstemmingsoverleg’ dat de gemeente de afgelopen twee jaar met vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij het toerisme op het eiland heeft gevoerd.

Tijdens deze overleggen informeerden de aanwezigen elkaar over actuele ontwikkelingen rond het toerisme op het eiland en werd gekeken hoe de gemeente en de sectoren elkaar het beste konden ondersteunen. Dit overleg bleek voor alle partijen zeer nuttig en daarom is besloten om het overleg voort te zetten, ook nu de coronamaatregelen minder een rol spelen. Het overleg wordt als “sectorenoverleg toerisme” vervolgd. Twee keer per jaar komen de sectoren en de gemeente bij elkaar om bij te praten over de ontwikkelingen op het eiland en kennis uit te wisselen over de toeristische ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze overlegstructuur of vraagt u zich af hoe u, als toeristisch ondernemer, vertegenwoordigd wordt? Stuur dan een mail met uw vraag naar toerisme@ameland.nl