Rookverbod van 1 mei t/m 14 september

In de periode 1 mei tot en met 14 september 2022 is op Ameland het rookverbod in bossen en op natuurterreinen weer van kracht (uitgezonderd het strand). Met dit rookverbod is het verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, te roken en voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. Overtreding van dit verbod is strafbaar.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras (duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden, maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor natuurbrandrisico. Ondanks dat er op dit moment minder toeristen op het eiland zijn, kunnen andere factoren ook het risico op een natuurbrand vergroten. Eén weggegooid blikje of stukje glas kan bijvoorbeeld al leiden tot een natuurbrand.