Rookverbod op Ameland van kracht

In de periode 1 mei tot en met 14 september 2021 geldt een rookverbod in bossen en natuurterreinen, uitgezonderd het strand. In bossen of natuurterreinen zoals heide, veengronden en duingebieden is het verboden te roken en, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Dit geldt in of binnen een afstand van 30 meter van bossen en natuurgebieden. Overtreding van dit verbod is strafbaar.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, gras en/of duinen de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden, maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor natuurbrandrisico. Ook als er minder toeristen op het eiland zijn, kunnen andere factoren het risico op een natuurbrand vergroten. Eén weggegooid blikje of stukje glas kan bijvoorbeeld al leiden tot een natuurbrand.