Rookverbod en kampvuren Ameland

Dit item is verlopen op 15-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 besloten om een rookverbod in te stellen voor de periode 1 mei tot en met 14 september. Het is namelijk niet wenselijk dat er gerookt wordt in natuurgebieden.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden, maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor natuurbrandrisico. Met het instellen van een structureel rookverbod voor een langere periode hoeft er niet telkens een afweging te worden gemaakt over het wel of niet instellen van een rookverbod.

Het is ook verboden om in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dit wordt ook wel het stookverbod genoemd.

Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen voor het aanleggen van kampvuren op het Noordzeestrand en heeft in dit verband besloten om jaarontheffingen te verlenen aan bestaande ontheffinghouders en overige professionele recreatieondernemers die bedrijfsmatige activiteiten op het strand ontplooien, maar geen ontheffingen meer te verlenen aan individuele burgers. De afgelopen en mogelijk toekomstige droge zomers (veiligheid) en de duurzaamheidsgedachte (milieu) dragen bij in de overwegingen van het college.