Rectificatie: Bestemmingsplan De Hagen Hollum niet onherroepelijk

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2019 bekendgemaakt dat het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ onherroepelijk is geworden.

Achteraf is gebleken dat er beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is, maar wel in werking is getreden.