Profielschets burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning

Dit item is verlopen op 25-07-2019.
profielschets

De gemeenteraad heeft op donderdag 20 juni de profielschets voor de vacature van burgemeester van de gemeente Ameland vastgesteld. In een extra openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Ballum overhandigde de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw I.S.F. Marinus, de vastgestelde profielschets aan de Commissaris van de Koning, de heer drs. A.A.M. Brok. Met het aanbieden van de profielschets aan de Commissaris van de Koning is een belangrijke stap gezet in het proces om een nieuwe burgemeester te werven voor Ameland.

De Commissaris complimenteerde de vertrouwenscommissie met de procedure voor het opstellen van de profielschets. Vooraf heeft de vertrouwenscommissie de inbreng van inwoners, de colleges van de andere Waddeneilanden en de Veiligheidsregio gevraagd.

Op donderdag 27 juni maakt de Provincie de vacature bekend in de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tussen 27 juni en 25 juli reageren op de vacature. Naar verwachting komt de gemeenteraad in oktober met een aanbeveling en vindt de installatie in januari 2020 plaats.

De profielschets vindt u hier: