Praat mee over de Agenda voor het Waddengebied

Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Informatieavond over de Agenda voor het Waddengebied, dinsdag 17 december 2019 in Hotel Hofker in Nes.

Hoe gaan we de komende decennia om met de bescherming én ontwikkeling van het Waddengebied? Die vraag staat centraal in de Agenda voor het Waddengebied (voorheen: Gebiedsagenda Wadden 2050). Rijk, provincies, gemeenten, natuurorganisaties en andere bij het gebied betrokken partijen werken samen aan dit document, dat ook van invloed is op Ameland. Een concept van de Agenda is gereed (hieronder te downloaden) , maar voor de definitieve versie kan nog input worden geleverd. Wilt u hier meer over weten? Hebt u vragen? Wilt u uw visie delen met anderen? Dat kan op dinsdagavond 17 december tijdens een speciale informatieavond over de Agenda voor het Waddengebied. U bent van harte welkom, vanaf 19:15 in Hotel Hofker in Nes. Het programma begint om 19:30 uur. Hieronder zijn de conceptversie van de Agenda voor het Waddengebied en het verslag van de informatieavond op 17 december 2019 te downloaden.