Plannen voor de Nieuwe Stelp onder grote belangstelling gepresenteerd

Dit item is verlopen op 30-11-2019.
Volle zaal bij de bewonersavond over de Nieuwe Stelp

De schetsen voor het gebied rond de Nieuwe Stelp, op de beoogde locatie bij Ons Hol in Hollum, zijn kritisch maar positief ontvangen tijdens een bewonersavond in Nes. Er werden vragen gesteld en er klonk zelfs applaus.

Dinsdagavond 10 september kwamen zo’n 125 Amelanders naar de BWS in Nes voor een presentatie van de gebiedsvisie voor de beoogde nieuwe locatie van De Stelp. Burgemeester Van Klaveren haalde in zijn welkomstwoord een recent krantenartikel aan over de toenemende vergrijzing in Noord-Nederland. Ook Ameland moet daar een antwoord op formuleren, zei hij.

Combinatie van functies
Koert Klevant Groen van adviesbureau ICS zette vervolgens het proces rond de nieuwbouw van De Stelp nog eens op een rij. Hij memoreerde onder meer dat de gemeenteraad destijds besloot te kijken naar een alternatieve locatie omdat herbouw op de huidige locatie duur is en veel ongemak voor bewoners met zich meebrengt. Combinatie van de nieuwe zorglocatie met de bestaande gebouwen en functies kan daarnaast zorgen voor een flinke kwaliteitsverbetering.

Centraal plein
Daarna liet architect Irma Klevering van bureau 19 Het Atelier in een aantal schetsen zien hoe de Nieuwe Stelp er op de locatie bij Ons Hol uit zou kunnen gaan zien. De schetsen tonen een ruim opgezet complex dat bestaat uit een aantal paviljoens, gelegen in een waaier rond een autoluw centraal plein. De bouwvorm, afmetingen en materialen passen bij de bebouwing van het dorp Hollum, en er is veel ruimte voor groen. Ook liet de architect zien hoe de nieuwbouw een onderdeel kan worden van het dorp Hollum. Landschapsarchitect Anet Scholma van Bureau Mien Ruys toonde vervolgens een aantal sfeerbeelden van het centrale plein en de groene ruimten tussen de paviljoens.

Zendmasten
De aanwezigen konden volop vragen stellen over de gebiedsvisie. Daar werd mondjesmaat gebruik van gemaakt. Iemand opperde om in het gebouw ruimte te maken voor een therapeutisch hydrobad. Dat idee vond bijval. Raadslid Han van Heerde informeerde of de opzet van het complex flexibel genoeg is, wanneer in de toekomst mocht blijken dat er meer of minder behoefte is aan appartementen met intensieve zorg. Die flexibiliteit is gewaarborgd, bleek uit het antwoord van de architect. Een van de aanwezigen stelde een vraag over de mogelijke schadelijke effecten van de zendmasten in de buurt van de nieuwe locatie. De effecten van de masten zijn door een gespecialiseerd bureau onderzocht, antwoordde Koert Klevant Groen. Uit dit onderzoek, van juli dit jaar, blijkt dat de veldsterkte van de masten ver onder de veiligheidsnorm blijft. De overige vragen gingen onder meer over de afmetingen van het naastgelegen oefenveld, over de afstand tussen dit veld en de nieuwbouw en over de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw.

Behoud van zorg
Voor de verdere invulling van het ontwerp is nu eerst de zorgvisie nodig die zorgpartij KwadrantGroep momenteel ontwikkelt. Die visie is voor het eind van het jaar gereed, zei bestuursvoorzitter Jan Maarten Nuijens van de KwadrantGroep. Nuijens: “We zijn blij dat we in overleg met de Gemeente Ameland tot dit plan zijn gekomen, waarbij de gemeente opdrachtgever is voor de bouw en waar KwadrantGroep het zorgaanbod invult. Zo’n plan vergt veel van alle partijen. We doen dat omdat we verantwoordelijkheid willen nemen voor het behoud van de zorg op Ameland. Hoe langer de planvorming duurt, hoe groter de uitdaging voor ons allen wordt.”

Boodschap
Burgemeester Gerard van Klaveren sloot de avond af met een persoonlijk boodschap. “U mag zich gelukkig prijzen met een gemeenteraad die zijn nek uitsteekt. Dit proces wordt ondersteund door de coalitie én de oppositie. Het is goed dat er ideeën uit de samenleving komen, maar er komt een moment dat je vooruit moet kijken. Wees zuinig op de inzet van dit gemeentebestuur om te willen investeren in de ouderenzorg. Dat is geen vanzelfsprekendheid.”

De gepresenteerde gebiedsvisie wordt dit najaar behandeld door de gemeenteraad. Wanneer de raad de gebiedsvisie vaststelt en de KwadrantGroep de zorgvisie gereed heeft, kan het ontwerp verder worden uitgewerkt.