Opruimen strand: van dag tot dag + vraag&antwoord

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 heeft een groot containerschip vele containers verloren op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Op de Waddeneilanden zijn containers en losse goederen aangespoeld. Sinds woensdag 2 januari zijn we met man en macht bezig om de stranden weer opgeruimd en schoon te krijgen. Hierover krijgt de gemeente Ameland veel vragen.

Een overzicht van dag tot dag en de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hier. Dit wordt regelmatig bijgewerkt met updates.

Op de website van de Veiligheidsregio Fryslân vindt u een alle informatie over de containers bij elkaar en een overzicht met veel gestelde (algemene) vragen.

Maandag 14 januari 2019

Laatste update

De laatste dagen treffen we nagenoeg geen afval aan op het strand. Om deze reden stoppen we met de dagelijkse berichtgeving over de nasleep van de overboord geslagen containers en sluiten we dit overzicht met updates. Als er belangrijk nieuws is of als we hulp nodig hebben, melden we dit op twitter, facebook en www.ameland.nl. We danken alle vrijwilligers en professionals hartelijk voor hun inzet!

Zaterdag 12 januari 2019

Update

Ook vandaag (zijn er geen bijzonderheden te melden over afval op het strand. Dit weekend organiseren we geen opruimacties. Vuilniszakken zijn wel verkrijgbaar bij de strandovergangen. Als er nieuws is, melden we dit via twitter en de website.

Vrijdag 11 januari 2019

Update

Vandaag, vrijdag 11 januari, is het rustig op het strand. Er worden nog enkele aangespoelde truien gevonden en er is los plastic afval. De gemeente heeft continu enkele mensen op het strand. Bij de hoofdstrandopgangen zijn vuilniszakken verkrijgbaar.

Vraag en antwoord

Zijn er vandaag nog opruimacties?

Gecoördineerde acties zijn vooralsnog niet nodig. Er spoelt wel plastic verpakkingsmateriaal aan en enkele kledingstukken, met name truien. Dat ruimen we op. We zijn blij met de hulp van mensen die op eigen initiatief het afval willen verzamelen. Voor hen zijn bij de grote strandopgangen vuilniszakken beschikbaar. Gevulde vuilniszakken kunnen daar ook achtergelaten worden. De gemeente haalt ze in de loop van de dag op. De gemeente heeft ook steeds mensen op het strand om in de gaten te houden wat er aanspoelt.

Donderdag 10 januari 2019

Update

Wij hebben de stranden opnieuw geïnspecteerd. Aan de oostzijde van het eiland is plastic op het strand aangetroffen. Dit gaat de gemeente vandaag opruimen. We hebben geen hulp van vrijwilligers nodig. Er zijn vandaag wel enkele delen van containers gevonden op verschillende plekken op het strand. Mogelijk (maar niet zeker) afkomstig van MSC Zoe. De gemeente ruimt deze delen op en meldt zo mogelijk de containernummers bij de instanties. Strandgangers die iets groots aantreffen (een deel van een container, een vat, apparaten...) wordt gevraagd de gemeente te bellen: 0519 555 555.

In de loop van de middag spoelen op het strand bij Nes enkele kledingstukken aan, mogelijk ook afkomstig uit een van de afgevallen containers.

Vraag en antwoord

We vinden op het strand nog plasticafval. Waarom zijn er toch geen opruimacties?

Bij de storm van de afgelopen dagen is een diepere laag van het strand aan de oppervlakte gekomen en daar kan afval in zitten. Ook kan nog steeds materiaal uit de verloren zeecontainers aanspoelen. Opruimen is altijd zinvol en opruimers zijn dus ook welkom om zelf aan de slag te gaan. De gemeente houdt de hoeveelheid afval goed in de gaten. Als er veel afval wordt aangetroffen, roepen we de hulp van vrijwilligers in en gaan we het opruimen weer coördineren. Momenteel is dat niet het geval.

Woensdag 9 januari 2019

Update

Woensdag: stilte na de storm. Er is vandaag geen strandopruimactie nodig. De storm van gisteren heeft de gebruikelijke sporen nagelaten (afslag, riet en helmgras); dit wordt hersteld. Er is geen extra rommel uit de verloren containers gevonden. We verwachten hierin geen veranderingen de komende dagen. We houden u op de hoogte via twitter, facebook en www.ameland.nl.

Rijkswaterstaat heeft het aantal verloren containers bijgesteld naar 291. RWS heeft een bergingsplan opgesteld en is begonnen met de berging van de eerste containers.

De burgemeesters van de Nederlandse Waddeneilanden maken zich al lange tijd ernstige zorgen over het schijnbare gemak waarop containers van boord van schepen kunnen slaan, met alle gevolgen voor mens en milieu van dien. Zij dringen er nu met een brandbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan om op korte termijn vier aanpassingen door te voeren die de veiligheid op het verladen en transporteren van zeecontainers op de Noordzee bevorderen. 

Dinsdag 8 januari 2019

Update

Op dinsdag houden we geen opruimacties. Het strand is op dit moment nagenoeg schoon. We verwachten dinsdag storm en zeer hoog water (2,75+ NAP). Auto’s en fietsen op de veerdam moeten worden verwijderd. Het water zal zowel aan de zuidkant als aan de noordkant van Ameland flink verhoogd zijn. 

De gemeente houdt tijdens de storm en het verwachte hoogwater het strand in de gaten. Mogelijk spoelen dan weer nieuwe spullen aan. In dat geval doen we - als we de balans hebben opgemaakt - graag weer een beroep op onze hulptroepen. Dat is op z'n vroegst vanaf woensdag. 

Het hoge water heeft zijn sporen nagelaten. De strandovergangen maken we dinsdag zo snel mogelijk weer begaanbaar. Het begaanbaar maken van de hoofdstrandovergang bij Hollum (Sunset) vergt meer tijd. We hebben de overgang met hekken afgezet voor de veiligheid. Achter de Sunset is een geïmproviseerde opgang gemaakt. Ook inspecteren we of er nieuw afval op het strand is aangespoeld. Morgen komen we met een update.

Maandag 7 januari 2019

Update 

Het strand van Ameland is schoon. Op dit moment zijn geen hulpacties nodig. De buitendienst van de gemeente bereidt het strand voor op de storm en het hoogwater van dinsdag. De vuilniszakken die vrijwilligers hebben achtergelaten worden opgeruimd en de jutbakken worden tijdelijk van het strand gehaald.

Tot nu toe is er ongeveer 350 ton rommel van het Amelandse strand gehaald. Een deel daarvan (167 ton) is al afgevoerd naar Omrin. De burgemeesters van de Waddeneielanden hebben overleg over de situatie.

De Veiligheidsregio adviseert om vanaf maandagmiddag niet naar de Waddeneilanden te komen om op te ruimen. Er wordt dinsdag en woensdag harde wind en hoog water verwacht. Afval ruimen is dan praktisch onmogelijk. Op de website van de Veiligheidsregio vindt u de laatste stand van zaken.

Op dit moment is er een GRIP 4-incident (gemeentegrensoverschrijdend) wegens de overboord geslagen containers op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Dit is om de overleg- en werkstructuur voor het opruimen van de containers goed te stroomlijnen. Grip 4 is bedoeld om ook de bestuurlijke afstemming te kunnen organiseren.

Vraag en antwoord

Worden er vandaag opruimacties georganiseerd?

Op maandag zijn geen opruimacties nodig; het strand is schoon. In verband met de verwachte harde wind wordt het opruimen ook steeds lastiger. Na de strom bekijken we op er nieuwe acties nodig zijn. Dat is dan op z'n vroegst op woensdag 9 januari.

Kan ik op eigen gelegenheid opruimen?

Dat is op dit moment niet nodig. Er ligt vrijwel geen afval en de harde wind die in de loop van de dag wordt verwacht maakt opruimen lastig.

Zondag 6 januari 2019

Update 

Het strand van Ameland ligt er zondag netjes bij. Er is de afgelopen dagen fantastisch werk verricht door medewerkers van de gemeente, loonbedrijven en de vele vrijwilligers. Vannacht is weinig aangespoeld, blijkt uit de inspectieronde van de gemeente 's ochtends vroeg. Vooralsnog worden geen opruimacties op zondag op touw gezet. Mogelijk zijn na de te verwachten storm van dinsdag nieuwe opruimacties nodig.

De Veiligheidsregio adviseert om vanaf maandagmiddag niet naar de Waddeneilanden te komen om op te ruimen. Er wordt dinsdag en woensdag harde wind en hoog water verwacht. Afval ruimen is dan praktisch onmogelijk en kan zelfs gevaarlijk zijn. Op de website van de Veiligheidsregio vindt u de laatste stand van zaken.

Rijkswaterstaat heeft zondag op Nederlandse zeebodem (boven Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) 222 containers gelokaliseerd afkomstig van het containerschip MSC Zoe. Nu is van de meeste containers bekend waar ze liggen. De komende tijd moet worden bekeken hoe ze uit het water worden gehaald.

Vraag en antwoord

Worden er vandaag opruimacties georganiseerd?

Vandaag, op zondag 6 januari 2018, worden er geen opruimacties georganiseerd. Er is vannacht weinig rommel aangespoeld. Op dit moment zijn de stranden zo goed als schoon.

Kan ik op eigen gelegenheid opruimen?

Het staat een ieder vrij om afval van het strand op te ruimen. Omdat we op dit moment geen actie coordineren, verzoeken we u zelf vuilniszakken en handschoenen mee te nemen. Blijf alert op gevaarlijke stoffen. 

Waar kan ik opruimen?

De meeste rommel is opgeruimd. Er zijn geen specifieke locaties waar meer ligt dan elders. Er liggen hier en daar nog wel stukken plastic en piepschuim tussen het zand. Als u dit ziet liggen, kunt u dit meenemen en in de vuilnisbakken doen. Vanmiddag maken we een ronde over het strand om volle vuilniszakken af te voeren.

Worden er de komende dagen nog opruimacties georganiseerd?

Op maandag 7 januari en op dinsdag 8 januari worden er vanwege de storm en de daarmee gepaard gaande hoge waterstanden op Ameland voorlopig geen opruimacties georganiseerd. Wel wordt er voor zover mogelijk door de gemeente opgeruimd. We verwachten de komende tijd nog rommel op het strand, maar in verband met de te verwachten storm van dinsdag a.s., houden we geen opruimactie voor vrijwilligers. Houd www.ameland.nl en de twitter en facebook van de gemeente Ameland in de gaten.

Zaterdag 5 januari 2019

Update

Ook de tweede grote opruimdag, vrijdag, is succesvol verlopen. Naast de gemeentemedewerkers en loonbedrijven hebben weer honderden vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Er is na de 200 ton van donderdag nog maar eens 130 ton afval afgevoerd naar de milieustraat. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er aanzienlijk minder rommel aangespoeld. Wederom na inspectie van het strand en nauwe afstemming met betrokken partijen wordt er actieplan voor de dag opgesteld. De gemeente besluit zaterdag met een strandreiniger het strand op te gaan. Vrijwilligers kunnen op eigen gelegenheid opruimen op het strand. Er is in de middag een opruimactie in de duinen in het natuurgebied op de oostpunt van Ameland.

Gedeputeerde Klaas Kielstra, directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en directeur Bianca Janssen zijn zaterdag op Ameland om de situatie te bekijken en met burgemeester Gerard van Klaveren te spreken. Gezamenlijk brengen ze een bezoek aan het deel van het strand waar gezamenlijk wordt opgeruimd.

Medewerkers van de buitendienst en de burgemeester houden op de avond en in de vroege ochtend het strand in de gaten.

Vraag en antwoord

Worden er vandaag opruimacties georganiseerd?

Op zaterdag 5 januari 2019 organiseren we weer een opruimactie; dit keer op de oostpunt van Ameland in het natuurgebied de Hon. Vrijwilligers kunnen zich om 12.30 uur melden op het strand bij de strandovergang Buren. Vervoer naar de opruimlocatie is geregeld, ook delen we vuilniszakken uit. Dit gebied is niet geschikt voor jonge kinderen om te helpen. We raden iedereen aan om warme kleding te dragen.

Wat gaat er de komende dagen gebeuren?

De verwachting is dat er de komende dagen rommel blijft aanspoelen. Houd www.ameland.nl en de twitter en facebook van de gemeente Ameland in de gaten voor mogelijke acties.

Waar worden er nog meer acties georganiseerd?

Op veel plekken aan de kust is hulp hard nodig. Kijk hier voor een overzicht van de verschillende opruimacties.

Vrijdag 4 januari 2019

Update 

Toeristen, eilanders, loonbedrijven en medewerkers van de gemeente Ameland hebben donderdag een groot deel van het Amelandse strand opgeruimd. Meer dan acht kilometer strand werd ontdaan van de rommel die in de nacht was aangespoeld. In een spontaan ontstane actie, die werd gefaciliteerd door de gemeente, ruimde Ameland ruim 200 ton afval op.

In de nacht van donderdag op vrijdag is er opnieuw veel rommel aangespoeld op het strand. Het maakt een nieuwe opruimactie noodzakelijk. Op vrijdag wordt opnieuw een oproep geplaatst via social media om het strand vanaf de Ballumer Blinkert tot aan de meest oostelijk gelegen punt van Ameland op te ruimen.

Een vliegtuig van de kustwacht vliegt boven de Waddeneilanden om containers te lokaliseren. Tot nu toe zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van drijvende containers.

Namens de verzekeringsmaatschappij zoekt een schip met een sonar naar de gezonken containers en/of onderdelen daarvan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

In de nacht maken medewerkers van de buitendienst weer om de paar uur een ronde over het strand.

Vraag en antwoord

Worden er vandaag opruimacties georganiseerd?

Op vrijdag 4 januari 2019 organiseren we een opruimactie vanaf het strand Nes en vanaf het strand Buren. Met tractor en wagen of Strandexpress rijden we twee kanten op. Vanaf Nes vertrekken we om 11.00 uur richting de Ballumer Blinkert. Vanaf Buren vertrekken we om 11.00 uur oostwaarts. Opruimen te voet. Vuilniszakken en handschoenen delen we uit.

Waar moet ik opletten als ik wil helpen?

Volg de instructies van de gemeente en de hulpdiensten op en denk om je eigen veiligheid. We rijden met groot materieel rond. Wees alert op gevaarlijke stoffen, deze kunnen ook aanspoelen. Verder raden we iedereen aan warme kleding te dragen.

Wat moet ik doen als iets verdachts aantref op het strand?

Veiligheidsregio Fryslan geeft informatie en foto's vrij over de stoffen die we mogelijk op het strand kunnen vinden.

  • Heeft u het vermoeden dat er organisch peroxide is aangespoeld? Bel dan 112 en voorkom aanraking .
  • Treft u zakken met HPDE kunststofkorrels of Powerdry aan? Kunststofkorrels zijn ongevaarlijk. Powerdry kan bij aanraking leiden tot huidirritatie. In beide gevallen kan het worden weggegooid.
Wat gaat er de komende dagen gebeuren?

De verwachting is dat er de komende dagen rommel blijft aanspoelen. Houd www.ameland.nl en de twitter en facebook van de gemeente Ameland in de gaten voor mogelijke acties.

Donderdag 3 januari 2019

Update 

De zee heeft in de nacht van woensdag op donderdag weer rommel op het strand van Ameland achtergelaten; van schoenen tot bureaustoelen. De gemeente krijgt veel vragen binnen van mensen die willen helpen met opruimen. Na intern overleg en afstemming de Veiligheidsregio en andere betrokken partijen organiseren we op donderdag - met inachtneming van het handelingsperspectief - een opruimactie op het strand. Er is vooral aan de oostkant van het eiland heel veel plastic en piepschuim waarbij handwerk komt kijken. Grotere spullen en volle vuilniszakken worden door shovels en dumpers afgevoerd. 

Er is op Schiermonnikoog een zak met organisch peroxide aangespoeld. Op Ameland zijn deze zakken vooralsnog niet aangetroffen. Vindt u zo’n zak? Bel dan direct 112 en raak het niet aan.

Er zijn ook zakken met niet gevaarlijke kunststofkorrels (HDPE) aangespoeld. Hier hoeft u niet voor te bellen. Deze zijn niet gevaarlijk.

De gemeente Ameland heeft een claim ingediend bij de rederij. Dit is ook vanuit de gezamenlijke Waddeneilanden gebeurd.

s Nachts wordt er op het strand gepatrouilleerd door medewerkers van de buitendienst. 

Vraag en antwoord

Worden er vandaag opruimacties georganiseerd?

Op donderdag 3 januari 2019 organiseren we een opruimactie op het strand. Het grove werk, zoals schoenen, stoelen e.d., bij Nes en Buren doen we machinaal. We vragen vrijwilligers voor het opruimen van afval op het strand, met name piepschuim, vanaf paal 20 in oostelijke richting. Strandexpress en trekker/wagen vertrekt vanmorgen om 11.30 uur vanaf strand Nes en om 11.40 uur vanaf strand Buren naar oost-Ameland.

Waar moet ik opletten als ik wil helpen?

Volg de instructies van de gemeente en de hulpdiensten op en denk om je eigen veiligheid. We rijden met groot materieel rond. Wees alert op gevaarlijke stoffen, deze kunnen ook aanspoelen. Verder raden we iedereen aan warme kleding te dragen.

Wat moet ik doen als iets verdachts aantref op het strand?

Veiligheidsregio Fryslan geeft informatie en foto's vrij over de stoffen die we mogelijk op het strand kunnen vinden.

  • Heeft u het vermoeden dat er organisch peroxide is aangespoeld? Bel dan 112 en voorkom aanraking .
  • Treft u zakken met HPDE kunststofkorrels of Powerdry aan? Kunststofkorrels zijn ongevaarlijk. Powerdry kan bij aanraking leiden tot huidirritatie. In beide gevallen kan het worden weggegooid.

Woensdag 2 januari 2019

Een containerschip heeft vannacht lading verloren op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. De schattingen lopen uiteen van 30 tot 270 containers. Een deel hiervan is aangespoeld op Terschelling en Vlieland. Op Ameland zijn geen containers aangespoeld, maar wel losse goederen, zoals schoenen en koelkasten, verpakkingsmateriaal en andere rommel. Tussen Ameland en Schiermonnikoog drijven nog containers in het water.

Veiligheidsregio Frylan meldt dat drie van de containers organisch peroxide bevatten. Het is nog niet duidelijk of deze containers inmiddels aan land zijn. Dwingend advies is om bij die containers weg te blijven, en niet aan te raken of lucht in te ademen. En meteen contact te zoeken met alarmnummer 112. Het gaat o.a. om de volgende containers:

Gele container met nummer:  MSCU3713629
Blauwe container met nummer: CXDU2077321
Roestbruine container met nummer: TCLU41747408

De gemeente komt met een team van medewerkers in de ochtend voor het eerst bij elkaar. Er wordt gedurende de gehele dag overleg gevoerd en acties uitgezet. Er vinden diverse inspectierondes gedurende de dag op het strand plaats door medewerkers van de gemeente. Er is de gehele dag nauw contact tussen de gemeente en de Veiligheidsregio, de andere Waddeneilanden en hulpdiensten. 

Vanwege de gevaarlijke stoffen die kunnen aanspoelen, organiseren we in afstemming met de Veiligheidsregio op woensdag geen opruimactie voor vrijwilligers. We willen eerst meer te weten komen over de inhoud en locatie van deze containers en achten het op dit moment vooral belangrijk dat we de veiligheid van de bevolking kunnen waarborgen. Wel start de gemeente in samenwerking met de loonbedrijven met de eerste opruimwerkzaamheden. 's Nachts wordt er op het strand gepatrouilleerd door medewerkers van de buitendienst. 

Meer informatie

Lees ook:

Ontwikkelingen kunt u volgen via onze accounts op social media: Twitter en Facebook.