Oproep voor leden van de stembureaus op Ameland

Dit item is verlopen op 15-01-2021.
werving stembureauleden

Voor de Tweede Kamer Verkiezingen op woensdag 17 maart 2021 zijn wij op zoek naar meerdere enthousiaste leden voor de stembureaus op Ameland. In verband met de coronamaatregelen zijn op de stembureaus in Hollum, Ballum, Nes en Buren meer mensen nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Daarom nodigen we inwoners van Ameland van 18 jaar en ouder van harte uit om te reageren op deze oproep. 

Wat gaat u doen als stembureaulid? 

Samen met andere stembureauleden zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt. De taken die u uitvoert zijn afhankelijk van de functie die u op het stembureau vervult. De voorzitter van het stembureau verdeelt de taken op het stembureau in overleg met de overige stembureauleden: 

 • U beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval? Dan vraagt u aan de kiezer om even buiten te wachten;
 • U zorgt ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart en de handen desinfecteert;
 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
 • U deelt een stembiljet uit;
 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de stembus doet;
 • U geeft hulp aan kiezers die daar om vragen;
 • U helpt na het sluiten van de stembureaus mee met het nauwkeurig tellen van de uitgebrachte stemmen.

Om u goed op uw taak voor te bereiden, bent u verplicht vooraf een digitale instructie te volgen.

Wat vragen wij?
 • U bent 18 jaar of ouder en woonachtig op Ameland;
 • U beheerst de Nederlandse taal goed;
 • U beschikt over eigen vervoer;
 • U bent zorgvuldig en representatief;
 • U bent op woensdag 17 maart 2021 de gehele dag beschikbaar;
 • U volgt vooraf de gratis door de gemeente aangeboden digitale instructie met een positief resultaat.
Vergoeding

Als medewerker van het stembureau ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 125,- bruto. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.  

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen en de functie van lid van het stembureau kunt u contact opnemen met Pedro Kooiker, Senior Medewerker Burgerzaken, via telefoonnummer (0519) 555 580 of 06-29575765.

Heeft u interesse om stembureaulid te worden bij deze verkiezingen? Mail dan vóór 27 januari 2021 een korte motivatie en achtergrondschets met uw naam, adres, geboortedatum en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent naar pckooiker@ameland.nl