Openbare raadscommissievergadering op 6 juli

Dit item is verlopen op 07-07-2020.

Op maandag 6 juli is er om 19.30 uur een openbare raadscommissievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Om anderhalve meter afstand tussen de raadsleden en de collegeleden te kunnen hanteren, is er geen publieke tribune in de raadzaal. In de hal van het gemeentehuis is er ruimte voor publiek om de vergadering te volgen. Wilt u de vergadering vanuit de hal bijwonen? Dan verzoeken wij u om u vooraf aan te melden bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555, zodat we kunnen zorgdragen voor een gepaste inrichting voor de aanwezigen. 

De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.