Openbare raadscommissievergadering en raadscommissievergadering Zorg op 9 december

Dit item is verlopen op 10-12-2019.

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 9 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en de vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Na de raadscommissievergadering begint de openbare raadscommissievergadering Zorg. De agenda en de vergaderstukken van deze vergadering kunt u ook vinden in het raadsinformatiesysteem:

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.