Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Molenweg 7 Nes

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende omgevingsvergunning verleend:

  • Bouw van drie woningen aan de Molenweg 7 te Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 1 maart 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Beroep

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 januari 2020. Tot uiterlijk woensdag 19 februari 2020 kan door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt de vergunning met bijlagen ook vinden op www.ameland.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Verleende vergunning inzien

De vergunning kunt u ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl: Molenweg 7 Nes