Nieuwe belastingverordeningen vastgesteld

Dit item is verlopen op 11-02-2020.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

  • Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van leges 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020;
  • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020;
  • Verordening luchthavengeldregeling 2020.

In de verordening forensenbelasting 2020 is een tariefstijging van 1,5% doorgerekend ten opzichte van 2019. Een uitzondering hierop is het tarief forensenbelasting voor woningen met een waarde tot € 50.000; dat tarief is verlaagd naar € 226,68.

Voor de onroerendezaakbelasting geldt een tariefstijging van 2% ten opzichte van 2019.

Het tarief van de toeristenbelasting stijgt ten opzichte van 2019 met 2,5%. Het tarief van de toeristenbelasting is daarbij (afgerond) vastgesteld op € 1,59 per persoon per aankomst en per overnachting (ongeacht het verblijfstype).

In de verordening rioolheffing is een tariefdifferentiatie opgenomen voor het vaste bedrag rioolheffing, voor eigendommen met een waarde tot € 50.000 (€ 50,00) en
voor eigendommen met een waarde vanaf € 50.000 (€ 115,60).

De tarieven van de andere belastingen/rechten 2020 zijn niet verhoogd in vergelijking met 2019. Een uitzondering hierop zijn de tarieven die wettelijk zijn voorgeschreven en welstandstarieven.

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2020 en liggen gedurende één maand ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. De verordeningen kunt u ook vinden op www.overheid.nl onder ‘lokale wet- en regelgeving’. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 of via belastingen@ameland.nl.