Nadere regels voor terrassen en uitstallingen vastgesteld

Dit item is verlopen op 02-12-2021.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 ‘Nadere regels voor terrassen en uitstallingen’ vastgesteld. Deze nadere regels betreffen een uitwerking van artikel 2:10, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin een algemeen verbod staat opgenomen om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Als het bedrijfsmatig gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van terrassen en uitstallingen binnen deze nadere regels valt, is het zonder vergunning toegestaan. Als het gebruik daarbuiten valt, is het niet toegestaan en kan tegen dit gebruik gehandhaafd worden (behoudens een afgegeven ontheffing).

De ‘Nadere regels voor terrassen en uitstallingen’ treden in werking op 1 november 2021 en zijn te raadplegen op www.overheid.nl. Tot 1 december 2021 liggen de regels ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Wilt u meer weten over de ‘Nadere regels voor terrassen en uitstallingen’? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.