Meetwerkzaamheden op 9 december op Ameland

Dit item is verlopen op 10-12-2020.

Elke gemeente is wettelijk verplicht de topografische kaart van haar grondgebied actueel te houden. Een actuele kaart is namelijk van belang voor het beheer van de openbare ruimte en het waarborgen van de veiligheid. Nauwkeurige gegevens zijn daartoe essentieel. Een landmeter van de gemeente Leeuwarden verricht op woensdag 9 december voor de gemeente Ameland landmeetkundige metingen op Ameland. De metingen worden uitgevoerd in verband met wijzigingen die zijn opgetreden op, of in de directe nabijheid, van een perceel. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bouw of verbouw van een pand. Voor aanvang van het veldwerk vraagt de landmeter toegang tot het perceel om de noodzakelijke metingen te kunnen verrichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilfred Schoo, adviseur Geo-informatie, via telefoonnummer 058-750 55 95 of via geo@leeuwarden.nl.