Meer slimme meters op Ameland

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Vervangen van de energiemeter

Netbeheerder Liander start binnenkort met de gratis plaatsing van nieuwe energiemeters bij huishoudens en kleine bedrijven. De traditionele elektriciteits- en gasmeter worden vervangen door slimme energiemeters.

De slimme meter is een digitale meter die zelf het energieverbruik registreert. Elke twee maanden worden automatisch de meterstanden van dat moment gedeeld met de energieleverancier. Elk huishouden krijgt vervolgens van zijn energieleverancier een kosten- en verbruiksoverzicht. Daarmee kan beter worden gelet op het energieverbruik. En inzicht zorgt veelal voor energiebesparing. Daarnaast kunnen gebruikers een energieverbruiks-app koppelen aan hun slimme energiemeter. Zo'n app geeft dagelijks of real time inzicht in het energieverbruik en de energiekosten. Ook het terugleveren van duurzaam opgewekte energie van bijvoorbeeld zonnepanelen wordt inzichtelijk. 

Privacy
Liander heeft een groot aantal maatregelen genomen om het dataverkeer van de slimme energiemeter te beveiligen. Ook moet de netbeheerder zich houden aan strenge privacyregels. Alleen de energieleverancier krijgt de meterstanden te zien. Meterstanden mogen niet continu worden doorgestuurd, maar alleen voor de jaarlijkse energierekening en de verbruiksoverzichten, bij de overstap naar een andere energieleverancier of bij een verhuizing. Het automatisch doorsturen van verbruiksdata kan ook worden stopgezet via de website van Liander.

De komende weken start Liander op Ameland met de kosteloze plaatsing van de slimme energiemeter. Alle huishoudens ontvangen hierover een brief van de netbeheerder. Wie zijn of haar oude meter wil behouden kan dat aangeven.

Meer over de slimme meter leest u op www.liander.nl/slimmemeter.
Meer informatie over energieverbruiks-apps vindt u op www.energieverbruiksmanagers.nl.