Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen

Dit item is verlopen op 01-02-2022.

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 31 januari 2022. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de gemeente Ameland moeten op 31 januari tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren in het gemeentehuis in Ballum. Partijen kunnen hiervoor een afspraak maken bij Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555. 

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Het gaat dan om een eerste check van de juiste formulieren en persoonsgegevens van de kandidaten. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd.

De ondersteunende software (OSV) voor het maken van de kandidatenlijsten en andere benodigde documenten staan op de website van de Kiesraad.

Overzicht van de in te leveren documenten bij de kandidaatstelling

De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV):

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatenlijst inlevert;).
 • Eventueel: verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren;
 • Eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Ameland wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming in de gemeente Ameland gaan wonen;
 • USB-stick met daarin de bestanden uit OSV

Voorwaarden voor kandidaten

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in de gemeente Ameland wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Ameland gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.