Jaarwisseling 2021/2022

Dit item is verlopen op 03-01-2022.

De gemeente Ameland wenst iedereen een fijne en veilige jaarwisseling. Om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw medewerking:

Vuurwerkverbod

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten dat ook dit jaar - voor, tijdens en na de jaarwisseling van 2021-2022 - geen knal- en siervuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. We vertrouwen erop dat u zich houdt aan dit verbod. Overlast door vuurwerk kunt u melden bij de politie via 0900-8844. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Vreugdevuren

Traditiegetrouw zien we dat er op verschillende plekken tijdens de jaarwisseling vreugdevuren ontstaan in een vuurschaal of -ton voor warmte en gezelligheid. Om onveilige situaties te voorkomen, gelden de volgende regels:

  • Alleen schoon en onbehandeld hout mag op het vuur worden gelegd;
  • Er mag geen vreugdevuur gemaakt worden op gemeenschappelijk eigendom (o.a. straten en bermen). Dit om schade te voorkomen en de hulpdiensten niet te blokkeren;
  • Het ontsteken van autobanden, tuinmeubilair, matrassen en ander (afval)materiaal is niet toegestaan en wordt bekeurd. De rook en/of gassen die hierbij vrijkomen zijn zeer schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu;
  • Houd rekening met de windrichting en met omwonenden;
  • Het maximale aantal personen nabij een vreugdevuur is overeenkomstig de huidige regels van bezoek in coronatijd. Grootschalige vreugdevuren, zoals op het strand, kunnen in het kader van de coronaregels geen doorgang vinden.

Ook in het nieuwe jaar staan de medewerkers van de milieustraat voor u klaar om uw afval in ontvangst te nemen.

Zijn er onverhoopt vernielingen gepleegd op uw erf of in uw buurt? Bel de politie: 0900-8844.

Carbidschieten

Carbidschieten is onder voorwaarden alleen toegestaan op vrijdag 31 december van 12.00 uur tot 18.00 uur op een aantal door het college vastgestelde locaties en mits iemand hier uiterlijk 20 december melding van heeft gedaan. Carbidschieten zonder deze melding en op andere, niet vastgestelde, locaties is niet toegestaan. Daar wordt op toegezien.

Let op: als de coronamaatregelen wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor het carbidschieten.