Intrekking ontwerpbestemmingsplan 6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 december 2019 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren’ (planidentificatienummer: NL.IMRO.0060.130201-ON01) in te trekken. Dit plan voorzag in het planologisch mogelijk maken van zes nieuwe bouwvlakken voor recreatiewoningen. De reden is dat inmiddels een ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht voor het gehele plangebied recreatiegebied Nes-Buren.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit hebben wij gedaan door het bestemmingsplan ‘6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren’ in zijn geheel te verwijderen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.