Inspraak op ontwerp nieuwe huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 18-07-2019.

Op 27 mei 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp vastgesteld van een nieuwe huisvestingsverordening. Hierin staat onder andere dat bij de verdeling van huurwoningen voorrang wordt gegeven aan personen met een economische binding aan Ameland, vóór personen die uitsluitend een maatschappelijke binding hebben.Verder is voor koopwoningen de grens voor het vereiste van een huisvestingsvergunning verhoogd van € 300.000 naar € 450.000.

De ontwerpverordening ligt voor inspraak ter inzage gedurende de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2019 in het gemeentehuis in Ballum en kunt u hieronder vinden. Wilt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie geven? Stuurt u deze dan uiterlijk 17 juli a.s. aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland. Wilt u liever mondeling reageren? Neem dan vóór 17 juli a.s. contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 voor het maken van een afspraak.