Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

Per 1 juli 2019 geldt voor de bedrijven en instellingen een informatieplicht energiebesparing. Die houdt in dat bedrijven bij de overheid moeten opgeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Hoe zit dat precies?

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Er is per bedrijfstak een lijst met besparingsmaatregelen waarvoor dat geldt. De besparingsplicht geldt al langer, maar nu komt daar dus de informatieplicht bij. Gemeenten hebben de taak te controleren of bedrijven zich aan de verplichting houden.

Het rapporteren van uw energiebesparende maatregelen kan via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Energieadviseurs kunnen ondernemers desgewenst helpen bij het aanleveren van de gevraagde gegevens.