Informatiebijeenkomsten Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten over het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 op donderdag 22 september (Ameland) of woensdag 28 september 2022 (vaste wal) vanaf 19:30 uur. Reserveer één van deze data alvast in uw agenda en meld u aan.

Mogelijke oplossingen bereikbaarheid Ameland in beeld
Begin februari 2022 trapte Rijkswaterstaat het project af met een startbijeenkomst over de aanpak van het Vervolgonderzoek. In het afgelopen half jaar is onderzoek gedaan naar:

  • de hoeveelheid over te zetten personen, auto’s en vracht naar Ameland;
  • de verandering van de geulen en wadplaten in de Waddenzee;
  • de ruimtelijke kwaliteit van het gebied rond de veerverbinding;
  • de invloed van de veerverbinding op de natuur in de Waddenzee.

Ook dachten de adviesgroep Noordoost-Friesland en de adviesgroep Ameland mee over verschillende vervoersoplossingen. Op dit moment zijn op basis van wensen uit de omgeving, samen met de onderzoeksresultaten, een aantal mogelijke oplossingen voor de veerverbinding in beeld. Denk hierbij aan: het splitsen van vracht en personen, varen met andere schepen of het varen van een andere route tussen bijvoorbeeld Nes en Ferwerd.

Inhoud informatiebijeenkomsten
Tijdens de informatiebijeenkomsten presenteert Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten aan u. Daarnaast gaan ze met u in gesprek over de mogelijke oplossingen. Ook vertellen collega’s van Rijkswaterstaat u meer over de huidige toestand van de vaargeul en welke maatregelen Rijkswaterstaat neemt om deze op korte termijn te verbeteren. Tot slot worden uw vragen beantwoord.

Aanmelden
U kunt zich alvast aanmelden voor één van de twee informatiebijeenkomsten via het aanmeldformulier. Wij informeren u dan begin september over het definitieve programma en de specifieke locaties.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland.