Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Dit item is verlopen op 25-05-2020.
ondernemers

Werkgevers en ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met dit overzicht van regelingen en instanties helpen wij u graag op weg.

Algemene vragen

Op de websites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel vindt u informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers:

Heeft u specifieke ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met KVK Coronaloket: tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Werktijdverkorting

Werkgevers die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen, kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting en kunnen wellicht een ww-uitkering aanvragen voor personeel. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid: Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?

Aanvullende financiering

Heeft u als ondernemer te maken met liquiditeitsproblemen als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen? Veel banken hebben tijdelijke aangepaste voorwaarden, helpen met een overbruggingskrediet of tijdelijke verhoging van kredietlimieten. Veel banken hebben hiervoor een eigen informatiepagina. Voor MKB’ers is er de Borgstellingsregeling MKB (BMKB) van de overheid, die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Voor een aanvraag van de BMKB kunt u contact opnemen met uw bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor ondersteuning via het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De ondersteuning is in eerste instantie een lening, waarvan later wordt bekeken welk deel de ondernemer kan terugbetalen. Dat is onder meer afhankelijk van het eigen vermogen en het inkomen in het jaar daarop. Meer informatie op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona.

Uitstel van betaling belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.