IMF-subsidie voor tien projecten op de Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan tien initiatieven op de Friese Waddeneilanden. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim € 200.000,- naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is kinderboerderij De Witte Winde op Schiermonnikoog. Deze kinderboerderij, een ontmoetingsplek voor jong en oud, ontvangt € 30.000,- van de provincie. De Stichting Dier- en Speelweide wil de voorziening verder ontwikkelen met nieuwe speeltoestellen waarbij vooral kinderen worden uitgedaagd om meer te bewegen.

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde openstelling van dit jaar. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen inwoners van de Friese Waddeneilanden ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.