Iemand machtigen om uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Dit item is verlopen op 17-03-2022.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart? Vraag dan een andere kiezer om uw stem voor u uit te brengen via een volmacht. Dat kan op de volgende manieren:

Onderhandse volmacht

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Ameland woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Schriftelijke of elektronische volmacht

U kunt ook op afspraak schriftelijk een volmacht aanvragen in het gemeentehuis aan de Jelmeraweg 1 in Ballum. Een afspraak voor een bezoek aan het gemeentehuis maakt u bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0519) 555 555. Voor een schriftelijke volmacht moet u samen met de persoon die voor u gaat stemmen een formulier invullen. Het formulier moet voor vrijdag 11 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Het stemmen met een schriftelijke volmacht is bijvoorbeeld een oplossing als u langere tijd in het buitenland bent. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet in dezelfde gemeente wonen en de stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Online een volmacht aanvragen kan ook:

Online iemand machtigen

Heeft u hierover vragen? Bel dan naar (0519) 555 555.