Extra stemmogelijkheden Tweede Kamerverkiezing

briefstemmen

Op woensdag 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen:

 • Stemmen in het stembureau: Op woensdag 17 maart kunt u stemmen in één van de vier stembureaus op Ameland. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur en zijn toegankelijk voor mindervaliden. In deze stembureaus gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u voordat u gaat stemmen thuis een gezondheidscheck doen. U ontvangt deze bij uw stempas. De stembureaus vindt u hier:
  • Gemeentehuis, Jelmeraweg 1, Ballum
  • Dorpshuis ’t Wantij, Binnenweg 15, Buren
  • Sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b, Hollum
  • Jaap Klaassen Hal, Schoolstraat 6, Nes
 • Vervroegd stemmen: Vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, is het ook mogelijk om op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart te stemmen in het stembureau in het gemeentehuis in Ballum. Op beide dagen is dit stembureau open van 7.30 tot 21.00 uur.
 • Iemand machtigen: Heeft u coronaklachten of kunt u om een andere reden niet naar het stembureau op 17 maart? Dan kunt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen. Informatie over stemmen bij volmacht vindt u op de achterzijde van uw stempas.
 • Briefstemmen 70+: Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen. U ontvangt alles wat u hiervoor nodig heeft met de post. Op het briefstembiljet vult u in op wie u stemt. Het ingevulde briefstembiljet stopt u daarna in de stembiljet-envelop. Deze plakt u dicht. Uw stempluspas ondertekent u en stopt u daarna samen met de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop. De retourenvelop plakt u ook dicht en verzendt u uiterlijk 12 maart per post. Afgeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Ballum is ook mogelijk tussen 10 en 17 maart. We raden u aan de stapsgewijze uitleg die u thuis ontvangt goed door te nemen. Deze uitleg vindt u ook onder dit bericht op deze website. Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800-1351. 

De 70-plussers die de tweede envelop niet hebben ontvangen of kwijt zijn, kunnen nieuwe briefstembescheiden ophalen bij de gemeente voor woensdag 17 maart 21.00 uur.

Een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden om te stemmen en meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl en www.ameland.nl/verkiezingen.